Sarasota Cup | FC Sarasota

Sarasota Cup

DATE:   Boys Weekend:  April 22-24, 2022
Girls Weekend:  April 29 - May 1, 2022
     
     
REGISTRATION DEADLINE:    Boys Weekend:  March 11, 2022
Girls Weekend:  March 18, 2022
     
REGISTRATION:   BOYS - CLICK HERE
GIRLS - CLICK HERE
     
AGE GROUPS ACCEPTED:   Boys U9-U19 teams and Girls U9-U19 teams
     
LOCATION:   Premier Sports Campus

Quick Links

Follow:

Contact

Contact Info

FC Sarasota
PO Box 17936
Sarasota, Florida 34276

Telephone: 941-925-7679
Email: mmixon@fcsarasota.com